RALAT : SEBUTHARGA BAGI PENYELENGGARAAN BAGI SEKOLAH DAERAH SEGAMAT TAHUN 2020

Pelawaan kepada pembekal / kontraktor / pemborong yang mempunyai lesen berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

Sila muat turun iklan berkaitan

i. JPNJ.PPDGS/01/2020

ii. JPNJ.PPDSG/02/2020

iii. JPNJ.PPDSG/03/2020

iv. JPNJ.PPDGS/04/2020

v. JPNJ.PPDSG/05/2020

vi. JPNJ.PPDSG/06/2020

vii. JPNJ.PPDSG/07/2020

viii. JPNJ.PPDSG/08/2020

SEBUTHARGA BAGI PENYELENGGARAAN BAGI SEKOLAH DAERAH SEGAMAT

Pelawaan kepada pembekal / kontraktor / pemborong yang mempunyai lesen berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

Sila muat turun iklan berkaitan

i. JPNJ.PPDSG/01/2020

ii. JPNJ.PPDSG/02/2020

iii.JPNJ.PPDSG/03/2020

iv.JPNJ.PPDSG/04/2020

v.JPNJ.PPDSG/05/2020

vi.JPNJ.PPDSG/06/2020

vii.JPNJ.PPDSG/07/2020

viii.JPNJ.PPDSG/08/2020