BORANG MENGEMASKINI MAKLUMAT PERIBADI BAGI TUJUAN PENGIRAAN POTONGAN CUKAI BERJADUAL (PCB) MULAI TAHUN 2017

Tindakan :-

Semua Ketua Unit, Penolong Pegawai Pegawai Pendidikan Daerah, Pegawai SIP+, Pegawai SISC+, Pegawai Fasilinus, Penyelia Kanan, Penyelia, Penolong Akauntan dan Anggota Khidmat Pelaksana Pejabat Pendidikan Daerah Segamat

Pengetua / Guru Besar, Sekolah-Sekolah Daerah Segamat ( Kecuali Sekolah PTJ )

Sekiranya terdapat perubahan PCB 2017 seperti di dalam surat, tuan hendaklah mengemukakan Format seperti Lampiran A dan Lampiran B perlu dikemukakan ke Unit Kewangan pada atau sebelum 23 Januari 2017.

Sila muat turun Surat, Lampiran A & Lampiran B DISINI

 

PENGHANTARAN PENYATA KEWANGAN SEKOLAH TAHUN 2016 BERAKHIR 31 DISEMBER 2016

Tindakan :-

Pengetua / Guru Besar Sekolah-Sekolah Daerah Segamat.

Adalah dimaklumkan, Penyata Kewangan Sekolah Tahun 2016 Berakhir 31.12.2016 perlu dihantar ke Unit Kewangan, pejabat ini pada atau sebelum 18 Januari 2017.Sehubungan dengan itu, Bersama-sama ini disertakan surat arahan penghantaran penyata kewangan sekolah tahun 2016 berakhir 31.12.2016.

Sekian. Terima Kasih

Sila muat turun surat dan contoh dokumenĀ  DISINI

SURAT PENUTUPAN AKAUN TAHUN 2016

Tindakan

Semua Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Peg SIP+, Peg SISC+, Fasilinus, Penyelia Kanan, Penyelia, Anggota Khidmat Pelaksana PPD Segamat,

Pengetua / Guru Besar Sekolah-Sekolah Daerah Segamat.

Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini disertakan surat penutupan akaun tahun 2016 untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya

Sila muat turuan suratĀ  DISINI

LAPORAN ANALISIS PENYATA AUDIT KEWANGAN SEKOLAH BAGI TAHUN 2012,2013,2014 DAN 2015

Tindakan :- Pengetua / Guru Besar Sekolah-Sekolah Daerah Segamat

Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini disertakan surat dan borang laporan analisis penyata audit kewangan sekolah bagi tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 untuk makluman dan tindakan selanjutnya. Laporan yang telah lengkap hendaklah dihantar ke pejabat ini sebelum atau pada 7 November 2016 u.p. Unit Kewangan.

Untuk muat turun surat dan borang sila klik DISINI