BORANG MENGEMASKINI MAKLUMAT PERIBADI BAGI TUJUAN PENGIRAAN POTONGAN CUKAI BERJADUAL (PCB) MULAI TAHUN 2017

Tindakan :-

Semua Ketua Unit, Penolong Pegawai Pegawai Pendidikan Daerah, Pegawai SIP+, Pegawai SISC+, Pegawai Fasilinus, Penyelia Kanan, Penyelia, Penolong Akauntan dan Anggota Khidmat Pelaksana Pejabat Pendidikan Daerah Segamat

Pengetua / Guru Besar, Sekolah-Sekolah Daerah Segamat ( Kecuali Sekolah PTJ )

Sekiranya terdapat perubahan PCB 2017 seperti di dalam surat, tuan hendaklah mengemukakan Format seperti Lampiran A dan Lampiran B perlu dikemukakan ke Unit Kewangan pada atau sebelum 23 Januari 2017.

Sila muat turun Surat, Lampiran A & Lampiran B DISINI